Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi cateringowej (Żelisławice)

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące świadczenia usługi cateringowej na potrzeby realizacji projektu Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych,  UDA-POWR.02.14.00-00-1020/16 realizowany ze środków Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej dla 9 osób. Zaplanowano  spotkanie warsztatowe w dniu 15 marca 2018 roku, które odbędzie się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym W Żelisławicach, ul. Przyszłości 9, 42-470 Siewierz. Uczestnikami warsztatów jest kadra Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji, uruchomionego przez organ prowadzący szkołę w ramach umowy o powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia w ramach realizacji projektu  Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych  oraz prowadzący warsztaty.

Pełna treść oferty

 

Data opublikowania: 07.03.2018
Osoba publikująca: Marcin Mich