Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi cateringowej (Biały Kościół)

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące świadczenia usługi cateringowej na potrzeby realizacji projektu Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych, UDA-POWR.02.14.00-00-1020/16 realizowany ze środków Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej dla 17 osób. Zaplanowano  spotkanie warsztatowe w dniu 26 marca 2018 roku, które odbędzie się w punkcie LOWE : Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Białym Kościele . Uczestnikami warsztatów jest kadra Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji, uruchomionego przez organ prowadzący szkołę w ramach umowy o powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia w ramach realizacji projektu  Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych  oraz prowadzący warsztaty.

Pełna treść oferty

 

Data opublikowania: 16.03.2018
Osoba publikująca: Marcin Mich