Zapytanie ofertowe w sprawie wyboru świadczenia usługi organizacji spotkania (tj.: hotelarskiej usługi noclegowej, wynajmu sal szkoleniowych oraz usługi cateringowej)

ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie wyboru świadczenia usługi organizacji spotkania (tj.: hotelarskiej usługi noclegowej, wynajmu sal szkoleniowych oraz usługi cateringowej) na potrzeby realizacji projektu „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych”,  UDA-POWR.02.14.00-00-1020/16 realizowany ze środków Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II.

Przedmiotem zamówienia jest wybranie dostawcy usługi organizacji spotkania (tj.:hotelarskiej usługi noclegowej, wynajmu sal szkoleniowych oraz usługi cateringowej) – dla ok. 80 osób. Zaplanowano spotkanie 2-dniowe w dniach 04-05.06.2018 r. Uczestnikami spotkania będą reprezentanci punktów LOWE, członkowie zespołów projektowych wszystkich partnerów projektu, przedstawiciele nadzoru.

Pełna treść oferty

 

 

Data opublikowania: 10.05.2018
Osoba publikująca: Marcin Mich